personální rezervační systém

   Přihlásit uživatele přihlásit     Registrace nového uživatele nový uživatel
Ochrana osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů ze strany provozovatele tohoto internetového personálního systému

Provozovatel chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice EU č. 95/46/EC.
V souladu se zákonem č.101/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů je uchazeč před on-line poskytnutím svých osobních údajů seznámen se způsobem a omezeními týkajících se zpracování a archivace jeho osobních údajů, které na stránkách internetového personálního systému 
http://prace.ppvdat.cz umístil za účelem prezentace své osoby společnosti PPV DAT, k.s. jako svému potencionálnímu zaměstnavateli. Souhlas se zpracováním a archivací svých osobních údajů uchazeč uděluje provozovateli stisknutím tlačítka \"ODESLAT\", a to na dobu 12 měsíců od poslední aktualizace jím zadaných informací.
Provozovatel se zavazuje nezveřejnit ani nepředat třetí osobě údaje o uchazeči.

Kontakty | Ochrana osobních údajů | O nás | Podmínky využívání služeb-uchazeč
All rights reserved. Copyright © 2006-2020 PPV DAT, k.s.